18
: 3
: 0.4 .

-

.
   
     
0.1 0.261 32
0.2 0.521 31
0.5 1.31 30
1 2.61 30
2 5.21 30
4 10.41 30
8 20.81 30
16 41.61 30
32 83.21 30
64 166.41 30
   
     
#
40.10.2630.10.26

Elena
Topanova
Inna
Mashkovsky
20.10.26
Elena
Topanova

Bilmasvoy
Bilmasvoy
10.10.26